Team Prof. August Reinisch


Stud.-Ass. Georg Berghold

Univ.-Ass. Mag. Céline Braumann, LL.M.

Projektassistent Mag. Jose Magnaye

Univ.-Ass. Mag. Sara Mansour Fallah (karenziert)

Univ.-Ass. Mag. Michael J. Moffatt

Univ.- Ass. Dr. Astrid Reisinger-Coracini

Stud.-Ass. Florentina Simlinger

Univ.-Ass. Mag. Clemens Treichl

Sekretariat: Martina Mittermayer

Verwaltungssekretariat: Scarlett Ortner